VARBERGA

bajs

2019-03-06

Fullständig renovering av 172 st lägenheter.

Beställare Byggtema Kontrakt summa 6,3msek

Start 2013 slutfördes 2016

ÄLDRE INLÄGG