MEDBORGARHUSET

bajs

2019-03-06

Renovering av ventilation samt befintliga lokaker.

Beställare Byggtema partnering.

Start 2013 slutfördes 2015

ÄLDRE INLÄGG